泰国于7月1日启动游览恢复规划

JBO官网-JBO竞博官网首页 2022-04-23 最新资讯

  泰国国度游览局近日暗示,泰国今朝所有的交通 、景点 、市肆的运作已经彻底恢复;为吸引旅客重回泰国 ,于7月1日启动泰国游览恢复规划 。  曼谷作为旅客最体贴的地域之一 ,已经经启动周全的复苏规划:被损毁的中心百货年夜楼的重修工程将于本年年末竣工并从头开业 ;曼谷一年一度的“神奇泰国购物优惠年夜酬宾”勾当也准期进行,从2010年6月15日一直连续至8月15日,在长达两个月的时间里 ,旅客可在指定的市肆、餐厅、SPA馆等场合享受3到8折不等的优惠 ;此外,还将为自由行旅客提供优惠机票及打折旅店 。  为了吸引旅客恢复市场,海内一些组团年夜社也做了充实预备 ,跟旅店 、地接、航空公司多量量采购了资源,从头改善了产物线,推出各项富有吸引力的促销勾当。

JBO官网-JBO竞博官网首页
【读音】:

  tài guó guó dù yóu lǎn jú jìn rì àn shì ,tài guó jīn cháo suǒ yǒu de jiāo tōng 、jǐng diǎn 、shì sì de yùn zuò yǐ jīng chè dǐ huī fù ;wéi xī yǐn lǚ kè zhòng huí tài guó ,yú 7yuè 1rì qǐ dòng tài guó yóu lǎn huī fù guī huá 。  màn gǔ zuò wéi lǚ kè zuì tǐ tiē de dì yù zhī yī ,yǐ jīng jīng qǐ dòng zhōu quán de fù sū guī huá :bèi sǔn huǐ de zhōng xīn bǎi huò nián yè lóu de zhòng xiū gōng chéng jiāng yú běn nián nián mò jun4 gōng bìng cóng tóu kāi yè ;màn gǔ yī nián yī dù de “shén qí tài guó gòu wù yōu huì nián yè chóu bīn ”gōu dāng yě zhǔn qī jìn háng ,cóng 2010nián 6yuè 15rì yī zhí lián xù zhì 8yuè 15rì ,zài zhǎng dá liǎng gè yuè de shí jiān lǐ ,lǚ kè kě zài zhǐ dìng de shì sì 、cān tīng 、SPAguǎn děng chǎng hé xiǎng shòu 3dào 8shé bú děng de yōu huì ;cǐ wài ,hái jiāng wéi zì yóu háng lǚ kè tí gòng yōu huì jī piào jí dǎ shé lǚ diàn 。  wéi le xī yǐn lǚ kè huī fù shì chǎng ,hǎi nèi yī xiē zǔ tuán nián yè shè yě zuò le chōng shí yù bèi ,gēn lǚ diàn 、dì jiē 、háng kōng gōng sī duō liàng liàng cǎi gòu le zī yuán ,cóng tóu gǎi shàn le chǎn wù xiàn ,tuī chū gè xiàng fù yǒu xī yǐn lì de cù xiāo gōu dāng 。

发表评论

如果您有意见,请不要犹豫,将您的意见发送给我们。


友情链接: