欧盟宣布新规划 寄望游览业促经济复苏

JBO官网-JBO竞博官网首页 2022-04-23 最新资讯

  2008年经济危机发生后,欧洲游览业遭遇重创 ,而本年4月到5月的冰岛火山灰危机更是让欧洲游览业落井下石 。欧盟周三宣布了旨在吸引中国以及俄罗斯等国旅客的规划,寄望游览业帮忙欧洲经济复苏。  卖力游览业的欧盟专员称,科技方面的革新对于吸引更多旅客十分主要 ,例如要成立有关欧洲游览的中文网站,和开发面向俄罗斯、日本 、印度以及巴西的其他项目。  欧盟游览事件专员塔加尼(Antonio Tajani)对于记者说,新规划旨在鼓动勉励更多年青人以及老年人在欧洲旅行 ,同时吸引更多来自快速成长经济体的旅客 。  欧元可在欧盟16个国度通用,本年欧元兑美元汇率降落幅度已经跨越10%,让外国人去法国、西班牙以及意年夜利等热点游览目的地旅行变患上更自制。  欧盟为拉动游览业想出的一个主张是 ,让年青人可以或许经由过程手机来订火车票、飞机票以及旅店。其大旨就是更多更好地哄骗科技来鞭策游览业成长 。

JBO官网-JBO竞博官网首页
【读音】:

  2008nián jīng jì wēi jī fā shēng hòu ,ōu zhōu yóu lǎn yè zāo yù zhòng chuàng ,ér běn nián 4yuè dào 5yuè de bīng dǎo huǒ shān huī wēi jī gèng shì ràng ōu zhōu yóu lǎn yè luò jǐng xià shí 。ōu méng zhōu sān xuān bù le zhǐ zài xī yǐn zhōng guó yǐ jí é luó sī děng guó lǚ kè de guī huá ,jì wàng yóu lǎn yè bāng máng ōu zhōu jīng jì fù sū 。  mài lì yóu lǎn yè de ōu méng zhuān yuán chēng ,kē jì fāng miàn de gé xīn duì yú xī yǐn gèng duō lǚ kè shí fèn zhǔ yào ,lì rú yào chéng lì yǒu guān ōu zhōu yóu lǎn de zhōng wén wǎng zhàn ,hé kāi fā miàn xiàng é luó sī 、rì běn 、yìn dù yǐ jí bā xī de qí tā xiàng mù 。  ōu méng yóu lǎn shì jiàn zhuān yuán tǎ jiā ní (Antonio Tajani)duì yú jì zhě shuō ,xīn guī huá zhǐ zài gǔ dòng miǎn lì gèng duō nián qīng rén yǐ jí lǎo nián rén zài ōu zhōu lǚ háng ,tóng shí xī yǐn gèng duō lái zì kuài sù chéng zhǎng jīng jì tǐ de lǚ kè 。  ōu yuán kě zài ōu méng 16gè guó dù tōng yòng ,běn nián ōu yuán duì měi yuán huì lǜ jiàng luò fú dù yǐ jīng kuà yuè 10%,ràng wài guó rén qù fǎ guó 、xī bān yá yǐ jí yì nián yè lì děng rè diǎn yóu lǎn mù de dì lǚ háng biàn huàn shàng gèng zì zhì 。  ōu méng wéi lā dòng yóu lǎn yè xiǎng chū de yī gè zhǔ zhāng shì ,ràng nián qīng rén kě yǐ huò xǔ jīng yóu guò chéng shǒu jī lái dìng huǒ chē piào 、fēi jī piào yǐ jí lǚ diàn 。qí dà zhǐ jiù shì gèng duō gèng hǎo dì hǒng piàn kē jì lái biān cè yóu lǎn yè chéng zhǎng 。

发表评论

如果您有意见,请不要犹豫,将您的意见发送给我们。


友情链接: